Авторизация
06 мая 2021 (23.04. ст.ст)
 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил об опасности прихода Антихриста.Без Бога нет абсолютной правды. Если Бога нет, то любая правда относительна, а если правда относительна, то смешиваются понятия добра и зла. А это та почва, на которой только и может прийти антихрист.Мир сегодня потерял понятие греха. Не существует больше понятия греха, есть понятие, которое называется «модель поведения», «альтернативная модель поведения». Вы так себя ведете – и это ваша «правда», а я так себя веду – это моя «правда», а абсолютной правды нет. А почему это произошло? Потому что люди отказались от Бога.Мы видим сейчас, что происходит. Однополые браки, эвтаназия, аборты – то, что всегда считалось злом с точки зрения Божественной правды, злом больше не считается.Когда разрушаются понятия добра и зла, люди теряют способность отличать одно от другого и могут с легкостью принимать зло. Навязывание греха происходит более изощренно, чем в тоталитарных обществах. Сегодня человек по своей воле, без формальных ограничений свободы, все чаще делает выбор в пользу греха, и это гораздо страшнее. Тебе говорят: делай, что хочешь, но при этом мы тебе покажем примеры, которым нужно следовать. Кино, телевидение, массовая культура – это примеры, которые захватывают сознание миллионов людей.Тяжелее всего спастись в миру, там люди сталкиваются лицом к лицу с искушениями, соблазнами, лжеучениями. Сегодня возрастает значение монашеской жизни для всего общества, так как, посещая монастыри, люди действительно соприкасаются с благодатью.Монашеская традиция неслучайно такая строгая. Строгость направлена на создание самых лучших условий для того, чтобы человек мог спасти свою душу. И поэтому нужно соблюдать монашеские традиции, не нужно никаких реформ, никакого приспособления монашеской жизни к современным условиям.Сейчас большим соблазном является интернет. Многие монахи поступают, на мой взгляд, совершенно неразумно: с одной стороны, они уходят из мира, чтобы создать благоприятные условия для спасения, а с другой стороны, берут свой мобильный телефон и начинают входить в интернет, где, мы знаем, множество греховного и соблазнительного. И тогда возникает вопрос: когда монах берет в руки мобильный телефон, чтобы войти в интернет, не должен ли он подумать, а стоит ли ему вообще в монастыре находиться?Ничто, в том числе современные технологии в монастырях, не должно изменять природы монашеского бытия. Украинская версия: У сучасному світі, що відмовляється від Бога, зникає поняття гріха, а будь-яка істина стає відносною, тому сьогодні людство стоїть перед найважливішим моральним вибором, який ніколи в минулому не стояв так гостро, заявив Святіший Патріарх Московський і всієї Русі Кирил під час зустрічі з братією монастиря Зограф. Святіший Владика відвідав один із найдавніших афонських монастирів 6 червня 2013 року.«Без Бога немає абсолютної правди. Якщо Бога немає, то будь-яка правда відносна, а якщо правда відносна, то змішуються поняття добра й зла. А це той грунт, на який тільки й може прийти антихрист», — сказав Святіший Патріарх, розмовляючи з ченцями.«Світ сьогодні втратив поняття гріха. Не існує більше поняття гріха, є поняття, яке називається "модель поведінки", "альтернативна модель поведінки". Ви так поводитесь — і це ваша "правда", а я так поводжусь — це моя "правда", а абсолютної правди немає. А чому це сталося? Тому що люди відмовилися від Бога», — зазначив Предстоятель Руської Церкви.«Ми бачимо зараз, що відбувається. Одностатеві шлюби, евтаназія, аборти — те, що завжди вважалося злом з точки зору Божественної правди, злом більше не вважається», — додав Святіший Владика.За словами Його Святості, коли руйнуються поняття добра і зла, люди втрачають здатність відрізняти одне від іншого і можуть з легкістю приймати зло. Нав'язування гріха відбувається більш витончено, ніж у тоталітарних суспільствах. Сьогодні людина зі своєї волі, без формальних обмежень свободи, все частіше робить вибір на користь гріха, і це набагато страшніше. «Тобі кажуть: роби, що хочеш, але при цьому ми тобі покажемо приклади, яких потрібно дотримуватися. Кіно, телебачення, масова культура — це приклади, які захоплюють свідомість мільйонів людей», — зазначив Святіший Патріарх.«Найважче спастися в миру, там люди стикаються віч-на-віч зі спокусами, звабами, псевдовченнями», — вважає Святіший Владика, з точки зору якого сьогодні зростає значення чернечого життя для всього суспільства, оскільки, відвідуючи монастирі, люди «дійсно стикаються з благодаттю». «Чернеча традиція невипадково є такою суворою. Суворість спрямована на створення найкращих умов для того, щоб людина могла спасти свою душу. І тому потрібно дотримуватися чернечих традицій, не потрібно ніяких реформ, ніякого пристосування чернечого життя до сучасних умов», — заявив Предстоятель Руської Церкви, наголосивши на необхідності обмеження використання насельниками монастирів нових технологій.«Зараз великою спокусою є Інтернет, — продовжив Святіший Патріарх. — Багато ченців вчиняють, на мій погляд, абсолютно нерозумно: з одного боку, вони йдуть з миру, щоб створити сприятливі умови для спасіння, а з іншого боку, беруть свій мобільний телефон і починають входити в Інтернет, де, ми знаємо, безліч гріховного й спокусливого. І тоді виникає питання: коли чернець бере в руки мобільний телефон, щоб увійти в Інтернет, чи не повинен він подумати, а чи варто йому взагалі в монастирі перебувати?»Святіший Владика запропонував покладати послухи, пов'язані з використанням Інтернету, на окремих найбільш досвідчених ченців. За словами Його Святості, ніщо, у тому числі сучасні технології в монастирях, не повинно змінювати природи чернечого буття.
 http://www.patriarchia.ru/db/text/3026946.html

   Голосуем
нравится0
не нравится0
00Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Оставить комментарий
иконка
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Случайно
О государственной геномной регистрации в Российской Федерации

О государственной геномной регистрации в Российской Федерации

Данный законопроект сейчас находится на заключении в правительстве России. Представители правоохранительных органов утверждают, что уже в
  • Выбор
  • Читаемое
  • Комментируют
Опрос
Украина - это ...
Подписка на новости
Посетители
счетчик

 

Яндекс.Метрика